Ochrana osobních údajů GDPR

Informace SBD ve Slaném k otázkám GDPR

 

  • OSOBNÍ ÚDAJ

je jakákoli informace o subjektu údajů – například jméno, adresa, datum narození, e-mail, telefon, údaje o platbách, spotřebě služeb, osobní stav, občanství, fotografie, IP adresa, informace o zdravotním stavu, trestních deliktech a další. SBD/SVJ nejčastěji zpracovávají osobní údaje, které jsou identifikačními údaji uživatelů bytů a údaje, které souvisí se správou domu a pozemku a vším, co k tomu patří.

Jedná se zejména o údaje o užívání bytů (číslo bytu, osoby v domácnosti, údaje potřebné pro rozúčtování služeb, náměry a odečty spotřeby apod.). Dalšími zpracovávanými údaji jsou údaje potřebné pro fungování SBD/SVJ (údaje o nájemcích/vlastnících jakožto členech SBD/SVJ, údaje o funkcionářích nebo zaměstnancích).

V případě telefonického dotazu na OSOBNÍ ÚDAJ je nutné pro komunikaci znát KÓD UŽIVATELE.

Tento údaj naleznete na VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOHOVÝCH ÚHRAD, NEBO V PŘEDPISU PŘÍSPĚVKU A ZÁLOH ZA SLUŽBY: (kód: 000 00 000 00)

 

NA CO SI DÁT POZOR!

  • Nástěnky

Na nástěnku nevyvěšujte žádné informace s osobními údaji, zejména ne údaje o dlužnících, nedoplatcích, kontaktní údaje na nájemce, vlastníky apod. Nájemci a vlastníci mají právo na informace, nástěnka je ale přístupná i dalším osobám (poštovní doručovatel, návštěvy, podnájemníci, pracovníci údržby apod.).

  • Odečet měřidel

Osoby, které provádí odečty, jsou poučeni o povinnosti mlčenlivosti.

  • Informace pro realitní kancelář nebo zájemce o koupi bytu

 

Realitní kanceláře nebo zájemci o koupi bytu kteří se na SBD obrátí s žádostí o vystavení potvrzení o bezdlužnosti, stavu dlouhodobé zálohy, provedených opravách a podobně, musí vždy doložit ověřenou plnou moc od nájemce bytu SBD nebo vlastníka bytu. Opakovaně na tuto skutečnost raději upozorňujeme, takové informace osobám neposkytujeme.

 

Ve Slaném dne 24.05.2018